תיאום-תורים-למאבחנים-פורטל-קשב-וריכוז
תור למומחה מומלץ

מערכת תיאום תורים

אבחון לקויות למידה בקרב מבוגרים

תוכן עניינים

מומחה-קשב-וריכוז (1)

אבחון לקויות למידה ומטרתו

מאמר זה יעסוק באופן מקיף בהפרעות הקשורות בליקויי למידה ומיועד ברובו לאוכלוסית הבוגרים.

אם כן מהו אבחון לקויות למידה ומהי מטרתו, להלן 6 מרכיבים לדוגמת אבחון לקויות למידה בשאיפה לספק מידע מקיף על המאובחן, המרכיבים מדברים על הערכה יכולת קוגנטיבית, הערכת מסוגלות, תכונות אישיות, תפקוד רגשי ואף חברתי ומנגד תמיכת בני המשפחה באדם בעל לקויות הלמידה, כמו כן כל מה שקשור באסטרטגיות למידה. אבחון לקויות למידה יכלול את החלק הקוגנטיבי ומציאת קשיים החל מקל ועד לשפה ופלט והחלק האחר יעסוק בשאלוני דיווח עצמי וראיון אישי של הנבחן בעל לקויות הלמידה.

איך יבוצע אבחון לקויות למידה ועל מה יתבסס בפועל

אבחון לקויות למידה אמור להתבסס על המון מבחנים ומבדקים קוגנטיביים בכל התחומים העומדים בקריטריונים פסיכומטריים עם התאמה כמובן לגיל הנבדק. בטרם יבוצע אבחון לקויות למידה יש לבצע הערכה בתחום האישי, כלומר, מבחן אישיות לנבדק בתחום הרגשי וגם בדיקת מסוגלות. האבחון יכלול גם אסטרטגיות למידה ודרך התמודדות וזיהוי פיצוי שבו השתמש הנבחן לאורך שנים על מנת לפצות על קשיים קיימים שליוו אותו עם השנים.
מטרתו של אבחון לקויות למידה טוב הינו היכולת לאתר גם תחומים חזקים ולא בהכרח רק חולשות, חשוב לציין כי לקויות למידה הינה הפרעה  המאופיינת בקשיים לבצע דברים אצל כל מאובחן. איבחון לקויות למידה עשוי בראש ובראשונה על מנת לגעת בדקויות, בפגיעות ולאפיין עד כמה שאפשר מכל פן את הפגיעות והן את חומרת הפגיעה, לדוגמא, חשוב לבדוק האם הפגיעות נובעת מבעיה חברתית או הסתגלות חברתית ירודה ואפילו דימוי עצמי נמוך. לצד הפגיעות והדברים השליליים יש צורך לבדוק גם את הדברים החיוביים, כלומר, יכולות שאינן פוגעות שהן אלה שתספקנה סיוע בתהליך הטיפולי עצמו. מהן בעצם יהיה אפשר לצמוח, מאין סוג של פיצוי או דרך לעקוף את הקושי או את הפגיעות עצמה. חשוב מאוד להדגיש את הנתונים החיובים לא פחות מאשר את השליליים, יש לעודד ולחזקן ולתת להן ביטוי על מנת שתוכלנה לסייע למאובחן להתמודד מול הקשיים בהווה וגם בעתיד.

אבחון לקוי הלמידה והכרת חולשותיו מגיל קטנות ועד בגרות

על מנת לבצע נכונה אבחון לקויות למידה יש להכיר היטב את לקוי הלמידה, להבין מה מניע אותו או מה הניע אותו לאורך השנים מגיל הקטנות ועד יום בגרותו. חשובה ביותר בדיקה לגבי סביבתו הטבעית מאז ועד היום על מנת לתהות גם על הסביבה החברתית שבה היה כל ימי חייו או לפחות תקופה ארוכה מחייו, על המאבחן לסייר גם בקרב הוריו של המאובחן ולבדוק את התייחסותם ומודעותם לנושא, את רמת תמיכתם בו או את הדחייה, את העזרה שקיבל אם בכלל ומידת המעורבות של ההורים בכל מה שקשור לחייו האישיים ואף למסגרת לימודי בית הספר לאורך השנים ולבל נשכח את תפיסת המחנך אל מול ההפרעה של לקוי הלמידה, סיוע מספק לצרכיו המיוחדים, יש לבדוק האם חווה כשלונות במבחנים כאלה ואחרים שגרמו לדימוי עצמי נמוך, האם לא קיבל חיזוקים שהיה זקוק להם כל כך ואיך התייחסו לכך חבריו לכיסא הלימודים –  דבר שקשור יותר בפן החברתי.

מומחה-קשב-וריכוז (1)

שתף עמוד זה