תיאום-תורים-למאבחנים-פורטל-קשב-וריכוז
תור למומחה מומלץ

מערכת תיאום תורים

אבחון לקויות למידה ואבחון דידקטי

תוכן עניינים

מומחה-קשב-וריכוז (1)

הפרעות קשב וריכוז כגורם ללקויות למידה ואבחונן באמצעות אבחון דידקטי

אבחונים דידקטיים מקצועיים בעצם מיועדים על מנת לבצע אבחון לקויות למידה. מטרת אבחון לקויות למידה זה מיועד לבדוק קשיי למידה של אדם כאשר קיימות מגוון סיבות לכך לרבות לקות למידה.
אבחון לקויות למידה נכון יספק עבודה מכוונת נכונה ומתקנת ותסייע בביצוע בחינות כולל בחינות בגרות, הגשת עבודות ומועדים ארוכי טווח בהתאם לקושי הנתון. לקויות למידה כגון אבחון דידקטי יתבצע אצל מאבחן מקצועי ומוסמך מתחום ההוראה המתקנת. אבחון לקויות למידה מקיף יספק מבדקים במקצועות כמו חשבון ואנגלית ומיועד לילדים והן לבוגרים המתקשים בלימודים בין אם מדובר בבית ספר יסודי ובין אם מדובר באוניברסיטאות. הנקודה שיש לשים לב אליה הינה פער היכולות בין גיל המאובחן לבין מה שהוא מסוגל לבצע בפועל ומה שמצפים ממנו על פי גילו. במידה וקיים פער, נחוץ יהיה לשלוח את אותו אדם לבצע אבחון דידקטי על מנת לאמת את החשד הקיים.

תסמיני הלקויות מאופיינים באמצעות בעיות קריאה או כתיבה, שגיאות בכתיבה או חשש מכתיבה בעקבות הרצון שלא לשגות. במקביל, תהינה שגיאות גם בתחום החישובים לרבות פתרונן של שאלות מתמטיות והישגים מאוד נמוכים גם במקרים של שקידה על לימודים באופן בלתי פוסק. דברים אלה יכולים בהחלט להעיד שמדובר בקשיי למידה ולכן חובה לבצע בדיקה מקיפה על כל בעיות לקוי הלמידה על מנת שלא לפספס את הבעיה העיקרית ולמגר אותה בהתאם או להקל על חייו של לקוי הלמידה כשהוא ניצב אל מול החיים החברתיים, תעסוקתיים ואישיים. אם כן אין ספק כי במקרים הללו חובה על אדם לגשת לבצע אבחון לקויות למידה באופן מסודר על מנת לשלול ולאתר בעיות הקשורות בנושא.

מהות האבחון הדידקטי ויתרונותיו

אבחון לקויות למידה ואבחון דידקטי יאתרו סיבות של קשיים בתחום הלימודים של האדם הצעיר או הבוגר במכללה או אוניברסיטה ולזהות את לקויות הלמידה ממנה סובל האדם. לאחר שמאתרים את הבעיה בעצם ניתן לבנות לאותו לקוי למידה תכנית המותאמת על פי צרכיו ועל פי המלצות המאבחן הדידקטי שאבחן אותו וכן על פי המלצות תוצאות הבחינה שהיוו חלק ממבדק דידקטי שבוצע בלקוי הלמידה.

אבחון לקויות למידה וסוגי אבחונים דידקטיים

אבחון לקויות למידה ואבחון דידקטי מחולק לכמה מקצועות שאותן יש לבחון, אבחון לקויות למידה בעברית נועד לבדוק אם התלמיד או הבוגר המתקשה בלימודיו אכן סובל מלקויות למידה. אבחון דידקטי יבחן התנהגות ודרכים שונות כמו דרכי קריאה, כתיבה בעברית, עיבוד מידע חזותי מרחבי, חשיבה מילולית ובלתי מילולית, עבודה על זכרון ואפילו פוטנציאל לבעיות קשב וריכוז. אבחון של קשב וריכוז לצד תפקודים שונים מקיף את כל הבעיה ויכול בהחלט לתת מענה לתכנית נכונה לאדם הזקוק לה על מנת לשנות את חייו להקל עליו בקשיים החברתיים, תעסוקתיים ואישיים אותם הוא חווה בשגרת יום יומו. חשוב גם לציין שבעקבות אבחון לקויות למידה זה יהיה ניתן לאתר גם פוטנציאל הגלום באותו מועמד ואף לנצל את הדבר באופן החיובי על מנת לגשר על הבעיות הקיימות והמקשות עליו. אבחון לרוב מסתיים בהמלצה לטיפול אם צריך ובדרך או תכנית להתמודדות מתאימה של המועמד אל מול הקשיים שלו.

אבחון דידקטי נוסף במסגרת אבחון לקויות למידה

אבחון דידקטי בתחום החשבון הינו אבחון לקויות למידה שיכול לנבוע מכמה סיבות. הסיבות הן בעיות קשב וריכוז או מסיבות שונות שאין ניתן לאבחנן בקלות כמו זכרון או בעית קריאה. כשמדברים על אבחון דידקטי המאתר בעיות בתחום במקצועות החשבון , מדברים על אבחון שונה במקצת מהנושאים האחרים מכיוון שהוא מתמצא בפרט במתמטיקה. באבחון לקויות למידה זה ניתן לאתר בעיה של תפיסה כמותית, קושי בשמירת כמות, קושי בכתיבת ספרות ועוד. הנושאים הנבחנים במסגרת אבחון לקויות למידה מהסוג הדידקטי מתבטאים בכל מיני נושאים כמו פוזיציה, ידע תהליכי ופתרון בעיות מילוליות ואפילו חשיבה מילולית. בעזרתו של אבחון לקויות למידה דידקטי יהיה ניתן לאתר קשיים של תלמיד ומהוא הגורם העיקרי להם. לאחר אבחון לקויות למידה או בפרט אבחון דידקטי תינתנה המלצות מתאימות להוראה מתקנת ספציפית בחשבון וכך יוכל התלמיד הלוקה בלקויות למידה לשפר את יכולותו המתמטית, חשוב לאמר כי יקבל אף סיוע והתחשבות של מועדי מבחן על פי חוק.

אבחון נוסף בתחום הדידקטי מדבר על מבדקים בשפה האנגלית. וזאת על אף  שלא מדובר בשפה הרשמית של ישראל. לאנגלית נכון להיום חשיבות רבה מכיוון שמדובר בשפה בין לאומית, חשוב הידע והדיבור במסגרת לימודים או במסגרת היומיומית. כשמתגלה קושי בשפה רצוי לבצע אבחון דידקטי ספציפי באנגלית ובעקבות אבחון לקויות למידה זה יהיה ניתן לשפר פלאות את הבעיה ואף לשפר את רמת ההישגים הלימודיים בתחום. בדיוק כמו שנביט במקצועות החשבון כאן נביט בעצם ונקח דוגמא ממקצועות האנגלית. אבחון דידקטי מתרכז במקצוע ונותן את התיקון הראוי לו על מנת לשפר יכולות, להעניק מיומנות למידה וכל מבדק מתייחס ספיציפית למקצוע בו בעצם מתגלה הבעיה. באבחון דידקטי במקצועות האנגלית  יבחנו אוצר המילים של האדם, קריאה, כתיבה ,יכולת הנשמע ויכולת ההבעה. בהתאם לתוצאות האבחון והמלצותיו יבחנו דרכים ותנתן תכנית בהתאם על מנת לשפר את הישגיו בתחום הנבחר. גם כאן חשוב ביותר לבצע אבחון לקויות למידה באופן הטוב ביותר על מנת לספק לתלמיד שיטות הוראה מתקנת בהתאם למקצוע.

לאחר שסקרנו סוגי אבחונים נחקור ונתהה מהו אם כן אבחון דידקטי ומה מתאר לנו אבחון פסיכו דידקטי להבדיל מקודמו

אבחון דידקטי ואבחון פסיכו דידקטי מגלים הבדלים הקשורים בכך שאבחון דידקטי נערך על ידי אדם בעל סמכה  כשבאבחון פסיכו דידקטי יהיה נוכח פסיכולוג  בעל יכולת מתאימה. אבחון דידקטי ייבחן נתונים הקשורים בשפה וביכולות הלמידה  ואף יבחן  את רמת תפקוד הזיכרון והחשיבה  כשלאומת זאת  האבחון הפסיכו דידקטי יתן הארה יותר למצב הנבחן ולתהליכי הלמידה הקיימים. שאלונים מיוחדים ומבחנים נקודתיים ומקורות מידע שהוצאו מבעוד מועד יסייעו בביצוע הערכה של תיפקודי הרגש כוללים חוסר התמודדות עם פחד,דימוי עצמי ירוד  בשאיפה כי אבחון לקויות למידה זה יזהה גם קשיים חברתיים ותפיסה של מציאות על פי תפיסתו של המטופל. הנתונים הנ”ל ואבחון דידקטי יתנו הערכה נכונה של רמת משכל והן יתנו מענה לתפקודו הרגישי. אבחון דידקטי ישלב את העניין הרגשי וגם את לקויות הלמידה ובהתאם ינתן לאדם בעל לקויות הלמידה טיפול המסתמך בין היתר גם על תיקון הוראה והתאמה על פי צרכיו ועל פי הבעיות שהועלו בהתאם להמלצת הדוח שהוגש לאחר אבחון לקויות הלמידה שבו השתתף.

חשוב לציין כי אבחון לקויות למידה לא יבוצע סתם והפנייה לביצועו תנתן רק במידה והתלמיד או הסטודנט ידווח על קשיים שבהם הוא נתקל מעל הרגיל לרבות בעיות רגשיות שבהחלט מצריכים בדיקה פסיכו דידקטית מקיפה ומקצועית. אבחון שגוי עלול להזיק יותר מאשר לתרום לאדם בעל צרכים מיוחדים. חשוב ביותר בטרם יבוצע אבחון לקויות למידה לשלב את כל המרכיבים הקשורים למגבלותיו ולנצל את יתרונותיו על מנת לגבור על הבעיה ולהקל על שגרת חייו.

מומחה-קשב-וריכוז (1)

שתף עמוד זה