תיאום-תורים-למאבחנים-פורטל-קשב-וריכוז
תור למומחה מומלץ

מערכת תיאום תורים

אבחון לקויות למידה ומהותן

תוכן עניינים

מומחה-קשב-וריכוז (1)

אבחון לקויות למידה בקרב מבוגרים

מטרתו של אבחון לקויות למידה ויכולתו לסייע לאדם המתקשה בחייו התעסוקתיים והן החברתיים בו זמנית, מהווה פתרון משמעותי להתמודדות עם הקשיים הקיימים.

לקויות למידה בקרב מבוגרים וגילוי מוקדם

על מנת לבצע אבחון לקויות למידה נכון יש בראש ובראשונה לאתר את הקשיים שבעקבותם הגיע המטופל לבצע אבחון בפועל. אם כן קשיים מדברים בעצם על חוויות של כשלון מבחנים למרות מאמצים חוזרים ונשנים ולמידה בלתי פוסקת ועדיין הכשלון אינו מרפה והאדם בעל לקויי הלמידה מוצא שהוא אינו מש מצידו. בשלבים מוקדמים של המבוגר בעל לקויות הלמידה הכשלון נתן את אותותיו בכך שיצר אצלו דימוי עצמי נמוך יותר מהרגיל, חוסר הבנה של מצבים חברתיים כשהתורם לכך הינו גם הגורם הסביבתי שגילה בורות בדבר ולכן גם לא תמך בבעיה, לדוגמא חוסר סיוע מצד חבריו לספסל הלימודים ולמידה משותפת גרמו לו לצבור כשלונות במבחנים גם מכיוון שאף אחד לא העיר את תשומת ליבו כי אין הוא לומד ביעילות הרצויה למבחן, בתהליך האבחוני עצמו בראש ובראשונה יבדקו ויתחקו תופעות אלה על מנת להבין היטב את מקור הגעתן.

כשמבצעים אבחון לקויות למידה מקיף שהרי חובה שלא לפסוח על שום גורם שעלול לערער את תוצאות האבחון עצמו. חשוב ביותר לאתר גורמים בולטים ומהותיים בכדי לאתר כמה שיותר תחומי תפקוד פגועים קיימים שהרי המטרה היא בסופו של יום לספק למטופל תכנית שתסייע לו במסגרת טיפול להתמודד עם קשיים המוכרים לו מחיי היום יום במסגרת התעסוקתית לרבות המסגרת החברתית. זיהוי מהירות קריאה, זכרון של דברים חזותיים, קואורדינציה וכד’ הינם דברים מספקים אך לא לגמרי מכיוון שתפקוד קוגנטיבי פגוע וזיהויו חשוב אבל לא פחות חשובה התוצאה של הפגיעה , התוצאה המשפיעה על תהליך חיוני בהתפתחות.

לקויות למידה והתמודדודתו של לקוי למידה עם קשיי היום יום

חשוב לציין כי בבתי ספר לא מספקים לתלמידים כילים כיצד ללמוד מכיוון שהרשויות סבורות שבבית ספר אין מלמדים כיצד ללמוד, הדבר אינו מדויק שמדובר באנשים עם לקויות למידה מכיוון שאבחון לקויות למידה מזהה כאן למשל את הבעיה העיקרית הטמונה בלקויי למידה, מכיוון שלקוי למידה אינו יודע איך ללמוד ולעיתים קרובות, בגלל הבורות הקיימת אין אף אחד שמסייע בידיו איך ללמוד, הוא מסגל לעצמו שיטת למידה משלו ולעיתים אף מסתבך עם שיטות שאינן נכונות ואף מסורבלות יותר מהשיטה הרגילה. לקוי למידה ישתמש לרוב בטכניקות פיצוי באמצעות יצירתיות כשאין הוא אפילו יודע שהשימוש בכשרונו נבע מחוסר ברירה על מנת להסתגל ולהיות חלק בלתי שונה מחבריו לספסל הלימודים ובכלל מהמערכת התעסוקתית לה הוא משתייך.

במרוצת השנים יפתחו לקויי למידה את הכשרון שלהם ואת היצירה מכורח המציאות  יותר מאשר מבחירה וכל זאת על מנת להתמודד עם הקשיים שהוצבו להם, דרך להתמודד, סוג של דרך לתפקד בחיים היומיומים. אדם פוטנציאלי לאבחון לקויות למידה יעבור מבדקים הקשורים בקוגנטיביות, שפה , סוג קלט וסוג פלט, שאלון שאותו יצטרך להזין בתחום הערכה עצמית של יכולות קוגנטיביות, שאלון נוסף בתחום תכונות אישיות, ראיון שיעבור בצירוף של שאלון לגבי תפקוד רגשי הקשור גם במסגרת החברתיות, לאחר מכן יעבור ראיון ויתבקש לענות על שאלון הקשור בתמיכת בני המשפחה במצב הנתון ולבסוף תבדק טכניקת הפיצוי.

מומחה-קשב-וריכוז (1)

שתף עמוד זה