תיאום-תורים-למאבחנים-פורטל-קשב-וריכוז
תור למומחה מומלץ

מערכת תיאום תורים

מהו אבחון דידקטי

תוכן עניינים

מומחה-קשב-וריכוז (1)

מהו אבחון דידקטי ומהי מטרתו של האבחון

למה מסייע אבחון דידקי ומתי כדאי לגשת אבחון

מהו אבחון דידקטי – מטרתו של תהליך אבחון זה הוא לאתר לקויות למידה ולסווג אותן. אבחון דידקטי בוחן את היכולות בתחום הקוגניטיבי כדי לעמוד על הסיבות לקושי בתחומים הלימודיים השונים. לאחר האבחון ניתן לבנות תכנית לימודית הנשענת על כלים היכולים לסייע למאובחן להביא לידי ביטוי את מיטב היכולת הלימודית הקיימת בו. אבחון דידקטי מסייע לבצע הערכה נכונה ומדויקת בתחום כישורי הלמידה הנחשבים כבסיס כגון כתיבה, קריאה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב ובעל פה. מעבר לאלה ניתנת התייחסות גם לאסטרטגיות הלמידה בהן המאובחן עושה שימוש ולאופן ההתארגנות שלו בתחום המקצועי. אבחון דידקטי בודק גם תפיסה שמיעתית וחזותית, מידת זיכרון ואופן השימוש בו, קשב, ריכוז ותפקוד שפתי. אלה עומדים בבסיס המנגנונים בתחום הקוגניציה.

אבחון דידקטי לאיתור קשיים לימודיים
אבחון דידקטי לאיתור קשיים לימודיים

מתי לגשת לאבחון?
במקרה בו נמצא כי יש פער בין ההישגים הלימודיים לבין היכולת הקוגניטיבית, במקרה בו מתגלה פער בין התפקוד של הילד לבין התפקוד של שאר בני גילו, מומלץ לבצע אבחון דידקטי. האבחון יסייע להבין את מקור הקושי של המאובחן. מקור הקושי יכול להתבסס על כמה סיבות: לקויות למידה, יכולת שאינה גבוהה, לקויות הוראה, השקעה נמוכה בלימודים, התמודדות רגשית מורכבת ועוד.
מקרים רבים של אבחונים אלה מתרחשים בכיתה א’ כאשר נמצא כי הילד אינו מצליח להתמודד היטב עם כישורי הבסיס הנדרשים לרכישת השפה במיומנויות היסוד: הקריאה והכתיבה. במקרים אחרים יעלה הצורך באבחון כאשר מתגלים בגיל מאוחר יותר שגיאות כתיב מרובות מהרגיל והתנהלות יחסית איטית לנורמה במהלך השיעורים, המשימות והמבחנים.

כאמור, אבחון דידקטי מאפשר לאתר לקות למידה אצל המאובחן, אך יחד עם זאת יכול האבחון לסייע לאבחן את האופן בו הילד לומד, הן מכיוון החוזקות הקיימות בו והן מכיוון החולשות. לאור הממצאים הללו נבנה מסלול מסייע המתאים לילד. בבסיס המסלול קיימת תכנית התערבותית אשר מבוססת על העובדות והממצאים שהתגלו באבחון.

הסיוע ניתן במסגרת הבית ספרית והורים רבים מגדילים את טווח הסיוע על ידי שיעורים פרטיים בהוראה מתקנת. לעתים עולה הצורך באנשי מקצוע נוספים לאבחון נוסף או לטיפול ספציפי. ההמלצות שניתנות לאחר האבחון נחשבות מדויקות ופורסות תמונה ברורה להורים ולאנשי הצוות החינוכי על מצבו של הילד. האבחון מפרט את ההקלות שיכול הילד לקבל במהלך השיעורים, במשימות ובמבחנים. האבחון מוכר לצורך התאמות למבחנים בכל רמה על ידי משרד החינוך.

סיוע מתאים לאחר אבחון
כאמור, ההוראה המתקנת תופסת חלק משמעותי בסיוע לילד בעל לקויות למידה. מדובר על גישה לימודית מיוחדת. זו מותאמת על ידי בעל מקצוע באופן אינדיבידואלי לילד על פי ממצאי האבחון הדידקטי. הקשיים הייחודים שלו מקבלים מענה. ההוראה המתקנת נותנת מענה לקושי בתחום הקריאה והכתיבה, האנגלית והחשבון על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.

הילד לומד בקצב שלו ויכול לרכוש ולחזק את מיומנויות הבסיסיות הנלמדות בשכבת הגיל שלו. ההוראה המתקנת בבית הספר ובכלל אינה יכולה לרפא את לקות הלמידה, היא יכולה לקדם את הילד ולאפשר לו דרכי למידה המתאימות לו על מנת שיוכל לצמצם את הפער הלימודי שצבר. הלמידה מתנהלת על ידי שימוש בערוצי הלמידה החזקים של הילד ובדרכים בהם הוא שולט.

מומחה-קשב-וריכוז (1)

שתף עמוד זה