תיאום-תורים-למאבחנים-פורטל-קשב-וריכוז
תור למומחה מומלץ

מערכת תיאום תורים

מכון שלם – אבחון פסיכו דידקטי

תוכן עניינים

מומחה-קשב-וריכוז (1)

אחת הנקודות שחשוב מאוד לשים “על השולחן” כאשר דנים בנושא של לקויות למידה, הוא עובדת היותן של לקויות הלמידה לקויות נוירו- התפתחותיות. זה אולי נשמע כמו מונח מדעי מפוצץ, אך ההשלכה הנגזרת ממנו היא פשוטה: לקויות למידה הן מולדות וכרוניות. לא ניתן להחלים מהן או לרפאן. בכל זאת, אין פירוש הדבר שגורלם של הסובלים מלקויות למידה נחרץ בכל הקשור להתקדמות בלימודים, באקדמיה ובעולם העבודה. באמצעות ההתערבויות והסיוע הנכונים יכולים גם המתמודדים עם לקותלמידה להגיע לרמה תקינה של תפקוד בלימודים ובכל התחומים, אולם אין ספק שבמהלך המסלול עליהם לעבור אבני דרך מעט שונות על מנת להשיג את מה שעבור בני גילם (שאינם מתמודדים עם הלקות) הוא חלק טריוויאלי מהנתיב ההתפתחותי. אבן דרך ראשונה היא הבנה אמיתית של “מה לא בסדר אתי?”, או בלשון מקצועית יותר- אבחון.

אבחון פסיכו- דידקטי- המפתח להבנת האדם לקוי הלמידה

כאשר אנו פוגשים אדם המתמודד עם לקות למידה, במטרה לעזור לו- נרצה קודם כל להבין את מקור הקשיים שהוא חווה. במכון שלם נערכים אבחונים פסיכו- דידקטיים לצורך הבנה מעמיקה ושלמה של התמונה התפקודית שמציג התלמיד החשוד כלקוי למידה. האבחון כולל אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי. לפני שנפרט על כל חלק, נמחיש את החשיבות של התייחסות לשני החלקים באבחון: שני תלמידים הפונים לקבלת סיוע יכולים להציג תמונה שהיא זהה לגמרי. לדוגמא- קשיים במתמטיקה. כיצד נעזור לתלמידים אלה? האם הוראה מתקנת או התאמות בדרכי ההבחנות יסייעו? אולי, אבל חשבו על התרחיש הבא: אחד התלמידים סובל מדיסקלקוליה, בעוד השני סובל מחרדת בחינות המועצמת במפגש עם החומר החשבוני (שנראה לו מפחיד ומאיים במיוחד). האם במקרה כזה הוראה מתקנת בהכרח תעזור לתלמיד השני? אולי הוא יפיק ממנה תועלת, אך היא בהחלט לא תהווה טיפול לבעיה האמיתית המונעת ממנו להתקדם. לכן חשוב, בנוסף לאבחון הדידקטי, לכלול גם הערכה פסיכולוגית, על מנת להבין טוב יותר את התלמיד המאובחן.

מה כולל כל חלק באבחון?

החלק הדידקטי באבחון בודק את רמתו של המאובחן בכל אחת משלושת מיומנויות היסוד של הלמידה (כתיב, קריאה וחשבון). בנוסף, האבחון מעריך את רמת התפקוד בשורה של יכולות קוגניטיביות כלליות יותר, העשויות להסביר את רמת הקשיים הלימודיים שחווה התלמיד: יכולת התפיסה החזותית/ השמיעתית/ המרחבית, הכישורים הגרפו-מוטוריים (כתיבה, שרטוט, העתקה), תפקודי הזיכרון לטווח הקצר ולטווח הארוך, תפקודי השפה הדבורה וסגנון העבודה (התארגנות, אסטרטגיות למידה, בקרה על טעויות ולמידה מהן וכיוב’).
בחלק הפסיכולוגי של האבחון מתבצעת הערכה של מצבו הרגשי של התלמיד, הכוללת בדיקה של מידת הכוחות שלו, חרדות, תפיסה ודימוי עצמי, תפיסת המציאות והסביבה, כישורים חברתיים והבנה חברתית, וכן בדיקה של היכולת האינטלקטואלית הכללית.

אבחון פסיכו דידקטי במכון שלם

האבחון במכון שלם נפרש על פני מספר פגישות (תלוי בקצב העבודה של כל מאובחן). במקביל להעברת האבחון עצמו, מקבל המאבחן מידע מהמאובחן, הוריו ומהמסגרת החינוכית שלו. לאחר תום איסוף המידע והעברת האבחון, מבצע המאבחן אינטגרציה של כלל המידע העולה ממנו, ומגבש על פיו מסקנות לגבי קיומה של לקות וטיבה. בפגישה נוספת נמסר למאובחן ולהוריו דו”J האבחון, ונדונות ביחד איתם אפשרויות להמשך טיפול וסיוע, הנדרשים על מנת לקדם את התלמיד. כך, הופך האבחון לחוליה ראשונה ומשמעותית במשימה של שיפור איכות חייו של התלמיד, רווחתו וההזדמנויות שיהיו לו בעתיד.

נכתב ע”י: פורטל קשב וריכוז

 

מומחה-קשב-וריכוז (1)

שתף עמוד זה