תיאום-תורים-למאבחנים-פורטל-קשב-וריכוז
תור למומחה מומלץ

מערכת תיאום תורים

קלינאי התקשורת במערכת החינוך

תוכן עניינים

מומחה-קשב-וריכוז (1)

קלינאי התקשורת במערכת החינוך

תחום עיסוקו של קלינאי התקשורת כולל איתור, אבחון וטיפול בליקויים בתחום הדיבור, השפה והתקשורת. השפה על כל מרכיביה מהווה את הערוץ המרכזי לתקשורת, והיא כוללת מערכת חוקים וסמלים מוסכמים המשמשים לחשיבה, לייצוג ידע, להבעה, ללמידה ולתקשורת בין אישית. דיבור מהווה אמצעי מוטורי לביטוי השפה הדבורה ומתבטא דרך הקול וההיגוי, כאשר ערוץ השמיעה הוא הערוץ המרכזי לרכישת שפה דבורה. קיימים שני סוגים של ליקויים המצריכים אבחון וטיפול של קלינאי תקשורת והם השפה והדיבור. השפה מורכבת מאינטראקציה בין תורת ההגה, הדקדוק, התחביר, הסמנטיקה והפרגמאטיקה, המתייחסת לחוקי השיח. ברגע שקיים קושי באחד המרכיבים הללו או באינטראקציה ביניהם, תיפגם יכולת התקשור של האדם בעל הלקות. קלינאי תקשורת העוסקים במערכת החינוך מסווגים את הלקויות הללו לארבע אוכלוסיות ייעד, שהן ילדים אשר הליקוי השפתי שלהם נובע מחסך חושי, כמו לקויי שמיעה או ראיה, ילדים שהליקוי שפתי שלהם הוא חלק מלקויות התפתחות נרחבות כמו אוטיזם, פיגור או שיתוק מוחין, ילדים שהחסכים השפתיים שלהם נובעים מתנאים סביבתיים כמו פער תרבותי, טראומה או חסך סביבתי, וילדים המוגדרים כלקויי שפה הנובעים ממנגנון שפתי מוחי כמו קשב וזיכרון שמיעתיים, קושי בשליפה ושיום, קושי בארגון ותכנון ההבעה הדבורה וכדומה.

תפקידו של קלינאי התקשורת במערכת החינוך
קלינאי התקשורת העוסק במסגרת של משרד החינוך אחראי לסיוע בזיהוי וטיפול בקשיים שפתיים אשר הינם אחד מהגורמים העיקריים לקשיי התלמידים במוסדות החינוך. השלב הראשוני הוא איתור ומיפוי
התלמידים בעלי קשיים בשמיעה, בשפה, או בדיבור הזקוקים לטיפול. השלב הבא הינו האבחון העשוי להתבצע בכמה דרכים כמו אבחון פורמאלי, תצפיות ומדגמי שפה כשהילד נמצא בסביבתו הטבעית, כמו גן או בית ספר, וגם איסוף מידע מההורים או המחנכים. לאחר עריכת האבחון מתגבשת תוכנית טיפול המותאמת באופן ייחודי לילד בהתאם לאופי הלקות וצרכיו, במטרה לשפר את יכולותיו השפתיות והתקשורתיות ולקדמו בהיבטים הלימודיים והחברתיים. הטיפול הנבחר עשוי להיות ישיר ופרטני או קבוצתי, כדי לאפשר תרגול שפתי ותקשורתי דרך אינטראקציה עם תלמידים אחרים. לעיתים הטיפול באמצעות קלינאי תקשורת מצריך התערבות משולבת עם בעלי מקצועות נוספים החל מאנשי המקצוע בתחום הרפואי, דרך מומחים תחום הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק, וכלה בפסיכולוגים חינוכיים, כשהצוות חובר יחד במטרה להעניק טיפול כוללני.

תפקיד קלינאי התקשורת בהדרכת סביבתו של התלמיד
כחלק אינטגראלי מהטיפול יש צורך בהדרכת הצוות החינוכי וההורים לשם חיזוק ותרגול החומר הנלמד.
ההדרכה והרחבת הידע של ההורים והצוות החינוכי בכל הקשור לשלבי התפתחות התקינים של השפה, הליקויים הלשוניים או השפתיים בהם לוקה הילד ואמצעי ההתערבות מהותיים, באים במטרה להתאים
את הסביבה החינוכית לילד ולצרכיו הייחודיים. העבודה של קלינאי התקשורת עם ההורים נועדה להרחבת הידע, הגברת מודעותם והדרכתם לגבי חיוניותם כחלק מתהליך הטיפול של ילדם. שיתוף ההורים בכל התהליך, החל מקביעת דרכי הטיפול מתאימות, דרך ההחלטה המשותפת עימם על המטרות והיעדים, וכלה בהדרכתם לגבי המשך יישום המלצות בבית, הינו הכרחי ובעל משקל רב ערך להצלחת הטיפול כולו. בנוסף, אחראי קלינאי התקשורת על תיאום וגישור בין כל הגורמים בקהילה ובמסגרת החינוכית לצורך תיאום עמדות, העברת מידע בין הגורמים וקביעת סדרי עדיפויות בהתאם לקצב התקדמות הטיפול עם התלמיד.

קלינאי תקשורת באוכלוסיות היעד השונות
אחת המסגרות בהם מועסקים קלינאי תקשורת היא המסגרת השפתית אשר בה נמצאים ילדים אשר אובחנו כבעלי רמת משכל רגילה עם בעיות ייחודיות בתחום הדיבור והשפה. במסגרת השפתית מוענק לתלמידים טיפול שפתי המלווה את פעילותו של התלמיד לכל משך יום הלימודים שלו. הקו המנחה הוא שילוב האמצעים לפיתוח השפה והלשון תוך כדי הקניית החומר הנלמד כשכל נושא לימודי משמש ככלי לאימון ושיפור מיומנויות השפה. במסגרת זו מהווה קלינאי התקשורת חלק אינטגראלי מצוות המורים בכיתה. הטיפולים במסגרת זו עשויים להיות קבוצתיים או פרטניים. מסגרת נוספת במערכת החינוך היא המסגרת התקשורתית המיועדת לתלמידים בעלי איחור התפתחותי, כשהקושי הדומיננטי אצלם הוא הקושי התקשורתי והאינטראקציה הבין אישית. הקושי עשוי לנבוע משלל סיבות כמו הרצף האוטיסטי, עיכוב התפתחותי, בעיה רגשית מורכבת וכדומה. קיימת גם מסגרת המותאמת ללקויי שמיעה כשהמסגרת עשויה להיות במסגרת בית ספר מיוחד או בכיתה רגילה, במטרה להעניק לתלמיד את מלוא התמיכה, עד למיצוי מירבי של יכולותיו וכישוריו בהיבט הלימודי ובהיבט החברתי.

מומחה-קשב-וריכוז (1)

שתף עמוד זה