תיאום-תורים-למאבחנים-פורטל-קשב-וריכוז
תור למומחה מומלץ

מערכת תיאום תורים

“רוקדים עם מספרים” – אבחון וטיפול בדיסקלקוליה

תוכן עניינים

מומחה-קשב-וריכוז (1)

 

“רוקדים עם מספרים” – אבחון וטיפול בדיסקלקוליה /פורטל קשב וריכוז

“רוקדים עם מספרים”  היא שיטה שפותחה במרכז נבון להקניית מיומנויות חשבוניות לא רק תוך הסתמכות על האינטליגנציה הלוגית- מתמטית, אלא גם על האינטליגנציה המוסיקלית והאינטליגנציה התנועתית. לשם כך, השיטה עושה שימוש ביכולות הזיכרון החזותי והשמיעתי של הלומד.

הצעד הראשון הוא הזמנת הלומד לערוך היכרות אמיתית עם מושג ה”מספר”. במסגרת היכרות זו התלמיד בעצם לומד להבין את הקשר בין החלקים השונים לכמות הכוללת.  לקשר זה לסוגיו מוצמדות תבניות ויזואליות וגם שירים ומנגינות. כך בעצם התלמיד לומד לקשר בין הבנת הכמויות לבין זכירה של גירויים שמיעתיים וחזותיים. ככל שהלמידה נסמכת על מגוון רחב יותר של גירויים, כך גדל הסיכוי שהיא “תירשם” בזיכרון ותוכל לשמש את הלומד כשיזדקק לה.

בצעד הבא הלומד בוחן את האופנים השונים שבהם ניתן להגיע לפתרון של בעיות כמותיות. בחינה זו מנוגדת לדרך המוכרת של שינון הפתרון וזכירת הדרכים השונות בע”פ. על ידי הבנת הדרכים בהן הלומד מבצע פעולות חשבוניות, אנו מאפשרים לו לשדרג את אופן חשיבתו וסוללים לו את הדרך להבנת התבנית הבסיסית של השפה המתמטית- מבנים עשרוניים. הבנה זו מאפשרת לו להגיע לאוטומטיזציה של פעולות החשבון הבסיסיות.

מה נדרש על מנת לרכוש שליטה בשפה החשבונית?
כמובן שדרושה הבנה הן של המבנה העשרוני והן של פעולות החשבון. בנוסף, על מנת להיות מסוגלים לעשות שימוש אמיתי בשפה זו, נדרשת אוטומטיזציה של הפעולות השונות, שתאפשר, למשל, ללמוד את לוח הכפל או “לשלוף” פתרונות לצירופים של מחוברים ומחוסרים בלי שיהיה צורך להתעכב ולהתעמק בבחירת הפעולה והרציונל מאחוריה.

ליקויי למידה חשבוניים, הקרויים בלעז דיסקלקוליה, עשויים לנבוע ממספר סוגים של קשיים:

          * מגבלת זיכרון לטווח קצר: מגבלה כזו עשויה להוביל לירידה בקצב העיבוד ול”דעיכה”  מהירה של פריטים בזיכרון.

          * מגבלה בזיכרון לטווח ארוך: עלולה להקשות על “שימור” המושגים המתמטיים לאחר שנלמדו.

          * קושי בתפיסה כמותית

          * בעיות בתפיסה מרחבית.

          * במקרים מסוימים דיסקלקוליה עשויה לנבוע מבעיה נוירולוגית.

בנוסף, מעבר לדיסקלקוליה, התחום המתמטי רגיש במיוחד (הרבה יותר מתחומי למידה אחרים) לקשיי התארגנות, תפיסות שגויות הנובעות מהוראה לקויה, חרדה ונטייה להימנעות מעיסוק במקצוע וקשיי ריכוז. כל הנ”ל עשויים להביא לפגיעה בתפקוד בתחום החשבוני גם ללא דיסקלקוליה.
חלק מהתלמידים הסובלים מקשיים בתחום החשבוני מתקשים רק בהיבט אחד מהרשימה הנ”ל, וחלקם עשויים להתקשות במספר היבטים. האחרונים מועדים במיוחד לפתח התנגדות עזה לעיסוק במטלות חשבוניות וקשיים רגשיים משמעותיים בגישה אליהן.

במרכז נבון אנו רואים חשיבות עליונה להתייחס לכל קשת הקשיים המרכיבים את הליקוי בחשיבה החשבונית. אסטרטגיות שונות לפיצוי ועקיפה של הקושי (כגון שימוש במחשבון) עשויות לאפשר פתרון של תרגילים, אבל לא מאפשרות הפנמה אמיתית של המושגים המתמטיים והשימוש בהם. גם התאמות מרחיקות לכת של סביבת הלמידה שנועדו למניעת הסחות ולתמוך בריכוז במשימה לא מובילות ללמידה ממשית והפנמה של השפה, על אף היותן מבורכות ומסייעות בהפחתת הקושי עבור הלומד. מנגד, עבור מגוון הקשיים החשבוניים שהוזכרו, והקשיים הרגשיים העשויים להתלוות אליהם, פותחה במרכז נבון שיטת “רוקדים עם מספרים”. השיטה מרחיבה את נקודת המבט על השפה המתמטית, והופכת אותה למדוברת דרך “שפות” אחרות, שהלומד מכיר ומרגיש נוח להשתמש בהן. כך השיטה מאפשרת לכל לומד למצוא את דרכו הייחודית על מנת להכיר את המתמטיקה ולהתחבר אליה באופנים הנוחים לו. ע”פ תפיסת העבודה של מרכז נבון- זו ההתמודדות האמיתית והראויה עם הלקות. 

 

 

מומחה-קשב-וריכוז (1)

שתף עמוד זה