תיאום-תורים-למאבחנים-פורטל-קשב-וריכוז
תור למומחה מומלץ

מערכת תיאום תורים

רותי בן יעקב – מאבחנת דידקטית

תוכן עניינים

מומחה-קשב-וריכוז (1)

כיצד מתבצע האבחון הדידקטי?

במהלך האבחון הדידקטי נפגשת המאבחנת עם המאובחן למספר מפגשים (תלוי בקצב עבודתו ומידת הכוחות ומשאבי הקשב שלו), במהלכם המאובחן מבצע מגוון מטלות שנועדו לעמוד על רמת תפקודו בתחומי הלמידה השונים, ביחס לנורמת בני גילו. בתחומים העיקריים שנבדקים במהלך האבחון הם שלושת מיומנויות הלמידה המרכזיות (קריאה, כתיבה ויכולת חשבונית), וכן שורה של תפקודים קוגניטיביים שמרכיבים יחדיו את התמונה של תפקודו הלימודי של המאובחן. תפקודים אלו כוללים תפקודי תפיסה (חזותית, שמיעתי ומרחבית), תפקודים ויזו- מוטוריים (תיאום יד- עין) וגרפו- מוטוריים (כתיבה, שרטוט, העתקה), יכולות זיכרון (לטווח מיידי ומושהה), תפקודי שפה דבורה (אוצר מילים, מודעות פונולוגית, תחביר, ארגון מסר מילולי ועוד) וכן היבטים שונים של סגנון העבודה (בקרה, התארגנות, מהירות וקצב עבודה, אסטרטגיות למידה). בנוסף למטלות האבחון השונות, עשויה המאבחנת לבקש לאסוף מידע (באמצעות שיחה או שאלונים) מהוריו של המאובחן ומצוות המסגרת החינוכית שלו. זאת, על מנת לאשש או לשלול השערות שונות שייתכן ויש לה לגבי מקור הקשיים שהמאובחן מציג. לאחר העברת האבחון, המאבחנת מבצעת ניתוח ופרשנות של הממצאים, תוך שהיא מביאה בחשבון הן את הקשיים והשונים והן את נקודות הכוח והיכולת. נקודות אלה הן משמעותיות כבסיס להמשך ההתקדמות של המאובחן. על בסיס המסקנות העולות מהאבחון מגובשת תכנית הפעולה הכוללת התאמות במבחנים, הפניות לגורמי חוץ רלוונטיים, ודרכי עבודה בהוראה מתקנת שנועדו לסייע בהתקדמותו של המאובחן.

מתוך הראייה הוליסטית ואינטגרטיבית של הילד וצרכיו, רותי בן יעקב רואה באבחון הדידקטי צעד חשוב לא רק בדרך לשיפור לימודי, אלא בדרך לשיפור איכות החיים ורווחתו של המאובחן.

נכתב ע”י: פורטל קשב וריכוז

מומחה-קשב-וריכוז (1)

שתף עמוד זה