תיאום-תורים-למאבחנים-פורטל-קשב-וריכוז
קשב וריכוז- מערכת תיאום תורים אצל המומחים המובילים בישראל

סגנונות למידה אסטרטגיות למידה

תוכן עניינים

מומחה-קשב-וריכוז (1)

סגנונות למידה אסטרטגיות למידה

סגנון למידה הוא הדרך שבה האדם קולט ידע, מעבד אותו ואף מארגן אותו בראש
בהתאם ליכולתו ולכישוריו (סטרנברג, 1995 .)הכרת סגנון הלמידה רלבנטית לתחום
המטה קוגניציה בכך שמחדדת את המודעות של היחיד לדפוסיו הייחודיים.
קיימים מספר סגנונות למידה, להלן מס דוגמאות:

הסגנון האקטיבי רפלקטיבי
לומדים אקטיביים מצליחים טוב יותר בדרך חווייתית ופעילה. כך הם מבינים
ומשמרים היטב את המידע הנקלט. לומדים רפלקטיביים נוטים תחילה לחשוב על
הנושא ורק לאחר מכן להתנסות בלמידתו. אנשים אשר לומדים בסגנונות למידה
אלו מתקשים ללמוד באופן פסיבי ודורשים להיות אקטיביים בלמידתם.

סגנון תכליתי סקרני
לומדים תכליתיים מעדיפים ללמוד בעזרת שינון מידע, הבנתם יעילה יותר כאשר
התכנים מתקשרים לעולמם האמיתי. לומדים סקרנים אלו פותרים בעיות אך ורק
באמצעות השיטה שאליה הם מורגלים ובכך הם לא מסתכנים בכישלון. לומדים
סקרניים קולטים ידע על ידי התנסות.

סגנון חזותי מילולי
סגנון זה מתייחס להעדפת צורת קליטת החומר. הסגנון החזותי מתקשר ללומדים
אשר הם קולטים את החומר בצורה טובה יותר תוך כדי ראיה ויזואלית. הלומדים
בסגנון המילולי לומדים יותר טוב כאשר הם שומעים הרצאות, מורים והסברים
מילוליים.

סגנון המחוקק
הסגנון המחוקק מאפיין לומדים ללא דפוס למידה מוגדר. הלומד המחוקק יעדיף
לרוב לבצע דברים בדרכו ולהחליט בכוחות עצמו.
הכרת סגנון הלמידה האישי תוביל את התלמיד לחיזוק המודעות ללמידה שהיא
מצידה תנאי בסיסי למטה קוגניציה.

שאלון לסגנון למידה
בקשו מהתלמיד להשיב על שאלון זה )נכון/לא נכון( ולהוביל דיון על סגנון הלמידה
המועדף עליו: השאלון מחולק לשלושה סגנונות עיקריים: ערוץ חזותי, ערוץ
שמיעתי וערוץ תנועתי. מצבור נקודות גדול ביותר מבטא את הערוץ הדומיננטי של
הלומד.

חלק א’
ציין מסכים או לא מסכים ביחס לכל היגד
• אני מעדיף שרבוט ושימוש ברשימות ומיפוי חומר
• כתיבה מסייעת לי לזכור את חומר הלמידה )לא בהכרח אקרא זאת(
• זכירת מספרים תאריכים וכתובות תתאפשר באמצעות דמיון במוח
• קל לי יותר לזכור מידע כתוב כאשר אני מדמיין כיצד נראה מבחינה גרפית במקור
(צלום מחברת)
• כדי להגיע ליעד מסוים אני חייב לשרטט לי מראש
• ריכוז והקשבה מותנים בהסתכלות ישירה על האדם עמו אני מתקשר
• אני מתקשה להתרכז כאשר רעשים או צלילים מושמעים ברקע
• כדי להבין מסר או בדיחה אני חייב לשמוע ולא לקרוא
• קל לי יותר לעבוד בסביבה שקטה
• שולחן העבודה שלי מסודר בדרך כלל, בעיקר לקראת תחילת עבודה

חלק ב
• כאשר אני קורא אני מתחיל מהגיית המילים בלב ורק לאחר כן הקראתם
• כדי לזכור דבר מה אני משנן זאת מס פעמים
• כדי להטמיע ולזכור אני מסביר ואומר לעמית וכך זוכר טוב יותר
• במהלך שעור או הרצאה חשוב לי יותר להקשיב מאשר לרשום או לאייר
• אני זוכר משיחה עם אנשים את אשר אמרו ולא כיצד נראים
• קל לי יותר לשמוע חדשות מאשר לראות ולצפות בהם
• התזכורות שלי יעילות יותר כשמושמעות מאשר שנאמרות
• אני יכול להבין בקלות מה שהדובר אומר, אפילו כשעיני עצומות או כשאני לא
מסתכל עליו ישירות
• אני מדבר לעצמי במהלך פתרון בעיות או במהלך כתיבה
• אני מעדיף לקבל הסבר בעל-פה מאשר לקרוא הוראות
• אני לא אוהב להקשיב להוראות או לקרוא אותן

חלק ג‘
• אני מעדיף פשוט להתחיל לבצע ללא תכנון מוקדם
• אני לומד באופן הטוב ביותר כאשר מראים לי איך לעשות משהו
• אני לומד טוב יותר כאשר מוזיקה מתנגנת ברקע
• במקום לנסות לפתור בעיה לאחר שתכננתי דרך מוגדרת
אני מעדיף לנסות דרכים שונות עד שמשהו מצליח
• השולחן שלי נראה לא מסודר
• אני מניע את שפתיי במהלך קריאה
• אני כותב רשימות/ תזכורות, אך חוזר וקורא אותן לעתים רחוקות
• אני מוצא את דרכי בקלות, גם בסביבה שאינה מוכרת לי
• אני חושב טוב יותר כאשר יש לי אפשרות לנוע. אני מרגיש לא נוח מאחורי שולחן
• כאשר אני לא מוצא מילה מתאימה במשפט, אני מניע את ידיי ואומר ”איך-
קוראים-לזה“ או ”מה-שמו“

סיכום השאלון
כעת בדקו באיזה חלק קיבלתם את הניקוד הגבוה ביותר:
חלק א‘- מתייחס לסגנון למידה חזותי.
חלק ב‘- מתייחס לסגנון למידה שמיעתי.
חלק ג‘- מתייחס לסגנון למידה תנועתי.

 

לפנייה ישירה:

[pojo-form id=”204639″]

מומחה-קשב-וריכוז (1)

שתף עמוד זה